TAC KAVO OP 3D

Sistema tridimensional de diagnòstic per la imatge

A Ortodent comptem amb la tecnologia més avançada en mitjans de diagnòstic, el que ens permet dur a terme valoracions més acurades de les necessitats de tractament dels nostres pacients. La tecnologia TAC OP 3D de Kavo ens permet realitzar a la mateixa clínica radiografies panoràmiques, anomenades ortopantomografies, tant de tota la boca com de sectors determinats.

La introducció de CEREC en els nostres serveis de pròtesis s’emmarca en la millora continua de la qualitat en l’atenció als nostres pacients i en l’eficiència dels tractaments que els oferim. Amb CEREC dissenyem i produïm la majoria de les corones, les incrustacions i les facetes que col·loquem a la consulta, amb excel·lents resultats i escurçant el nombre de visites necessari i els temps dels tractaments.

Els avantatges del sistema KAVO OP 3D

Més ràpid

Pot fer en només 9 segons un escanejat ràpid de tota la boca i ofereix una imatge definida de l’anatomia dental, inclosa l’articulació temporomandibular.

Més còmode i segur

Gràcies a la velocitat de l’escanejat del Kavo OP 3D es redueix considerablement l’exposició als raigs.

Millors resultats

 Com que és l’escàner el que es mou mentre el pacient resta immòbil, s’obtenen imatges de molt alta definició.

Les nostres instalacions

Sempre atents a les novetats per tal de poder oferir tractaments individualitzats d’última generació perquè puguis gaudir del benestar d’una boca sana.