EMBLANQUIMENT

És una tècnica que permet aclarir el color de les pròpies dents en molts casos.
Es fan servir agents oxidants que actuen a nivell de la segona capa de la dent (dentina).
Hi ha diferents sistemes d’emblanquiment, uns es realitzen a la consulta i d’altres es poden fer ambulatòriament a casa. A Ortodent oferim les dues opcions.

Altres tractaments

Preventiva

Interceptiva

Correctiva

Odontopediatria