Agenèsia dental és el que coneixem com falta o absència d’una dent, de llet o permanent. Es tracta d’un defecte pel qual no surten certes dents a la boca pel fet que ja no s’han format.

Les agenèsies són les alteracions craniofacials més freqüents i poden variar des d’una sola dent fins a tota la dentició. Qualsevol dent pot estar absent però les més freqüents són: els queixals del seny, les segones premolars i les incisives laterals superiors.

Afecta més a les dents permanents que a les de llet.

Un grau anterior a no tenir una dent és que aquesta surti més petita o que tardi més a sortir que la mateixa dent de l’altre costat.

La causa és principalment genètica, però també hi ha factors locals o ambientals que poden afavorir-ho (traumatismes, alteracions hormonals…).

Es diagnostiquen en una exploració i en les radiografies; per això és tan important visitar periòdicament l’odontòleg, per poder diagnosticar-ho aviat; una agenèsia pot condicionar els tractaments que es facin a la boca.

La majoria de pacients amb agenèsies han d’iniciar un tractament d’ortodòncia, ja que, a causa de la falta de la dent o dents a la boca, les altres s’hagin mogut o desplaçat.

Aquest tractament pot consistir a obrir l’espai de la dent que falta o en tancar-lo, això depèn d’una sèrie de factors com poden ser: el nombre de dents que falten, el lloc, l’edat del pacient, la manera com tanca, la falta d’espai i, també, el perfil que té el pacient.